Sokrates sedlácká barva na dřevo, 0538 zelená, 700 g

Objednací číslo: 262454

269,00 Kč s DPH 222,31 Kč bez DPH

+ -

Dostupnost: ihned na 51 prodejnách

Objednání na prodejnu:2 - 10 dnů

Doprava domů:2 - 10 dní

Sedlácká barva - Krycí barva na bázi modifikované fermeže s olejem ve vodě. Extrémně penetrující krycí vodou ředitelná barva na dřevo určená pro hobby i profesionální použití ve venkovním i vnitřním prostředí. Výrazně zkrášluje dřevo a dokonale vykresluje texturu dřeva. Vytváří sametový, na dotyk příjemný pololesklý povrch, který silně odpuzuje vodu. Oleje propůjčují barvě vynikající penetrační vlastnosti a zároveň vytváří na povrchu jemný vysoce pigmentovaný film, který zachovává kresbu dřeva. Aplikuje se přímo na surové dřevo.

Barva obsahuje kombinaci UV filtrů, které zamezují degradaci nátěru. Povrch nátěrového filmu je rezistentní k napadení plísněmi a houbami a zamezuje tak jejich pronikání do dřeva. Zamezuje pronikání vody do dřeva, snižuje jeho sesychání a praskání. Dokonalá penetrace podkladu zamezuje loupání nátěru. Lněný olej, v kombinaci s dalšími rostlinnými oleji, prodlužuje dobu zasychání povrchu. Barva nezapáchá a je neutrálního charakteru. Barva má certifikaci na hračky a výrobky pro děti.

Použití:
interiér a exteriér, obložení budov, chatky, zahradní domky, zahradní nábytek, pergoly, dřevo na dětských hřištích, balkóny, okenice, ploty, přístřešky, výplně zábradlí.

Nanášení:
štětec nebo váleček. Minimální teplota pro aplikaci 12 °C. Zasychání na prach 8 - 6 hodin, mezi nátěry 1den.

Vydatnost:
12 až 15 m²/ kg.

Zasychání:
na prach 8 až 6 hodin, mezi nátěry 1den.

Nanášení:
Sokrates Sedlácká barva se nanáší rovnoměrně na zdravý, čistý, suchý a přebroušený povrch č. 80 – č. 100, štětcem nebo válečkem z mikrovlákna v přiměřeně vrstvě, která se zejména při prvním nátěru dokonale vsákne a to bez vytírání barvy. Na povrchu musí vždy zůstat přiměřené množství barvy, které se vsákne. Přebytečnou, nevsáklou barvu, postupně stahujte bez výrazných loužiček! Vrstva barvy se ale nesmí vytírat a MUSÍ vždy zůstat v přiměřené vrstvě. Další nátěr se aplikuje po zaschnutí první vrstvy, to je cca po 24 hodin. Mezi nátěry lze podle potřeby provést lehké přebroušení brusným papírem č. 100 – 120. Lehkým přebroušením prvního nátěru, strhnutí chlupu získáte dokonale hladký, příjemný povrch.

V exteriéru a ve vlhkém prostředí, kde může hrozit napadení dřeva dřevokaznými houbami, je nutné podklad předem ošetřit biocidním přípravkem Lignofix E-profi. Mezi napouštěním dřeva Lignofixem E-profi a aplikací nátěrové hmoty musí být dodržena lhůta min. 48 hodin.

Může se Vám hodit zakrývací materiál, jako papírová lepicí páska či zakrývací fólie, případně brusné papíry. Nezapomeňte na štětce a válečky.


Další varianty produktu

0100 bílá

0100 bílá
0,7 kg

0120 kamenná šedá

0120 kamenná šedá
0,7 kg

0130 tmavá šedá

0130 tmavá šedá
0,7 kg

0220 světle hnědá

0220 světle hnědá
0,7 kg

0260 hnědá

0260 hnědá
0,7 kg

0280 palisandr

0280 palisandr
0,7 kg

0420 holubí modrá

0420 holubí modrá
0,7 kg

0605 světlá slonová kost

0605 světlá slonová kost
0,7 kg

0660 světlý okr

0660 světlý okr
0,7 kg

0830 červená

0830 červená
0,7 kg

Bezpečnostní upozornění

Obsah nebezpečných látek: EUH208: Obsahuje: CMIT [č. ES 247-500-7]; MIT[č. ES 220-239-6], IPBC (č. ES 259-627-5), butanonoxim (č. ES 202-496-6 ) a kobaltové a bórové neodekanoátové komplexy (č. ES 270-601-2). Může vyvolat alergickou reakci.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.