Návod: Barvy na zeď a malování stěn

S potřebou vymalovat si byt, pokoj či rovnou celý dům se jednou začas setká každý z nás. Aby tato činnost byla co nejsnazší a nejpříjemnější, přinášíme vám tento návod:

Návod: Barvy na zeď a malování stěn

Příprava před malováním

Než zahájíte samotné malování, zakryjte všechna místa, která malovat nehodláte. Ušetříte si tím spoustu práce při čištění na konci malování. Pomocí fólií a krycích pásek zakryjte potřebné plochy – nejen nábytek, ale i zásuvky, vypínače, futra a podobně. Odlepením krycích pásek zároveň vzniknou rovné okraje.

Málokterá stěna, která již byla v minulosti natírána, je bez různých drobných defektů. Pokud jsou těmito defekty nesoudržné vrstvy, odstraňte je malířskou špachtlí, a to až na pevný podklad.

Praskliny na stěně „otevřete“ hranou malířské špachtle, abyste je zvětšili a pak lépe zaplnili. Suchým štětcem odstraňte vzniklý prach a jiné nečistoty a otevřenou trhlinu navlhčete vodou.

Takto ošetřenou trhlinu vyplňte REMAL STĚRKOU. REMAL STĚRKA tvrdne pomaleji než běžná sádra a proto se s ní lépe pracuje. Můžete s ní zaplňovat trhliny až do hloubky 1,5 cm.

Po zatvrdnutí a vyschnutí obruste opravenou plochu smirkovým papírem nebo brusnou mřížkou. V případě nerovného povrchu stěn, zvláště je-li na nich větší počet nánosů starých maleb s defekty, je zapotřebí tyto vrstvy prostě oškrábat.

Nejprve je třeba stěnu dostatečně navlhčit, aby voda prosákla skrz všechny vrstvy. Důkladně provlhčené staré malby se od pevnější omítky oddělují poměrně lehce. Poté pomocí malířské škrabky se zakulacenými rohy oškrábejte stěnu až na podklad. Není-li zeď po oškrábání dostatečně rovná, vyrovnejte ji po vyschnutí VYROVNÁVACÍ STĚRKOU REMAL. K tomuto dorovnání použijte nerezové hladítko.

Vyrovnání se provádí po penetraci stěny ve dvou vrstvách, kdy druhou vrstvou zatáhnete zbylé nerovnosti. VYROVNÁVACÍ STĚRKA REMAL dokáže vytvořit slabý průsvitný film, a tak je s ní možné, na rozdíl od jiných stěrek, vyrovnat jak hluboké, tak i nepatrné nerovnosti.

Po vyschnutí vybruste plochu sádrokartonářským hladítkem s mřížkou nebo smirkovým papírem, oprašte a proveďte další penetrační nátěr. Účelem penetračního nátěru je dostatečně zpevnit podklad. Aplikuje se nejlépe štětkou, eventuelně k penetraci určeným válečkem. Penetrační nátěr REMAL UNIVERZÁLNÍ je již naředěná suspenze, která je po protřepání připravena k použití. Po penetraci vám zůstává stěna připravená na vlastní malování.

Práce s nátěry REMAL

V připravené nádobě si rozřeďte REMAL PLUS/REMAL COLOR/REMAL SNĚHOBÍLÝ/REMAL VINYL do požadované hustoty podle toho, na jaký podklad a jakým způsobem se rozhodnete barvu nanášet.

Barvy REMAL můžete nanášet štětcem, válečkem či stříkáním. Malé plochy a členitější části – například plochy kolem zásuvek, futer a také rohy místností nejprve natřete štětcem.

Velmi pohodlná je práce s malířským válečkem, obzvláště na velkých plochách. Při nanášení barvy na malířský váleček použijte originální stírací mřížku, která vám zaručí rovnoměrné nanesení nátěrové hmoty, což výrazně zjednodušuje práci, a také zabrání kapaní barvy.

Tahy se snažte propojovat a také křížit. Čerstvý nátěr se tak slije v jeden celek. Vzniklou vrstvu lze po zvážení samozřejmě zdvojnásobit.

Po odlepení krycích pásek vzniknou rovné okraje


MALOVÁNÍ STĚNY

Příprava před malováním:

 • Zakrytí ostatních ploch
  • Pomocí fólií a krycích pásek zakryjeme plochy, které nebudeme malovat
  • Ušetříme se tak spoustu práce s úklidem po skončení malování
  • Zároveň odlepením krycích pásek vzniknou rovné okraje
  • Opravy defektů
   • Nesoudržné vrstvy na stěně odstraníme malířskou špachtlí
   • Praskliny „otevřeme“ hranou malířské špachtle, abychom je zvětšili a pak lépe zaplnili
   • Prach a nečistoty odstraníme suchým štětcem
   • Otevřenou trhlinu navlhčíme vodou
   • Takto ošetřenou trhlinu vyplníme REMAL STĚRKOU
   • REMAL STĚRKA tvrdne pomaleji než běžná sádra a proto se s ní lépe pracuje
   • Můžeme s ní zaplňovat trhliny do hloubky 1,5 cm
 • Po zatvrdnutí a vyschnutí obrousíme opravovanou plochu smirkovým papírem
 • Penetrační nátěr
  • Účelem penetračního nátěru je dostatečně zpevnit podklad
  • Aplikujeme jej nejlépe štětkou, eventuelně k penetraci určeným válečkem
  • Suspenze REMAL UNIVERZÁLNÍ je již naředěný penetrační nátěr a po protřepání je připravena k použití

Práce s nátěry REMAL

 • Ředění barvy
  • V připravené nádobě si rozředíme REMAL PLUS/REMAL COLOR/REMAL SNĚHOBÍLÝ/REMAL VINYL do požadované hustoty
  • Hustota závisí na druhu podkladu a způsobu, jakým budeme barvu nanášet
  • Nanášení barvy
   • Barvy REMAL nanášíme štětcem, válečkem či stříkáním
   • Malé plochy a členitější části – například plochy kolem zásuvek, futer a také rohy místností nejprve natřeme štětcem
   • Pak začneme s nanášením barvy na ostatní plochy
   • Při nanášení barvy na malířský váleček používáme originální stírací mřížku, která nám zaručí rovnoměrné nanesení nátěrové hmoty a zabrání kapaní barvy
   • Tahy se snažíme propojovat a také křížit - čerstvý nátěr se tak slije v jeden celek
   • Po zvážení lze vrstvu zdvojnásobit