Het latexový tmel na sádrokarton, omítky a zdivo, 800 g

Objednací číslo: 511124

76,90 Kč 59,90 Kč s DPH -22,11% 49,50 Kč bez DPH

+ -

Objednání na prodejnu:2 - 10 dnů

Doprava domů:2 - 10 dní

Výprodej
-22%
 • Het latexový tmel na sádrokarton, omítky a zdivo, 800 g

Interiérový tmel pro ruční nanášení na stavební materiály především minerální stěny. Používá se k vyrovnání drobných nerovností povrchu stěn (omítek, zdiva, panelů, sádrokartonu, apod.) a nepohyblivých statických prasklin do velikosti 5 mm v interiérech. Tmel je připraven k okamžitému použití, je dobře brousitelný. Výrobek splňuje požadavky pro povrchy, které mohou přicházet do nepřímého styku s potravinami. Tmelená místa nesmí být v kontaktu s vodou a vzlínající vlhkostí.

Přednosti: 

 • vyrovnávání drobných nerovností stěn
 • připraven k okamžitému použití
 • tixotropní charakter
Odstín:
nestandardní bílý

Spotřeba:
závisí na charakteru a rozsahu defektu podkladu.

Doba zasychání:
min. 4 - 24 hod. při 20 °C a 60% relativní vlhkosti vzduchu

Ředidlo:
neředí se, k čištění nářadí lze použít vodu.

Nanášení:
nerezovým hladítkem, špachtlí apod.

Broušení:
brusnou mřížkou, smirkovým plátnem


Podklad:
suchý, vyzrálý (pH ?8,5; kontrolu lze provést pH testerem), soudržný, nezasolený, pevný, odmaštěný, zbavený prachu, nečistot a nesoudržných vrstev, bez dynamických prasklin a spár, bez biologického napadení (plísně, řasy). Vrstvy starých nátěrů s nedostatečnou přídržností je nutné odstranit např. oškrábáním. U omítek odstranit uvolněná zrnka písku (přebroušením a/nebo ometením). Pro zlepšení přídržnosti tmelu k podkladu je
vhodné provést nátěr penetračním přípravkem A-GRUND, AT-GRUND, 100-GRUND nebo UP-GRUND. Kovové prvky zasahující do upravovaného povrchu je nutné před tmelením opatřit antikorozním nátěrem (např. antikorozní barvou AQUADECOL PRIMER).

Aplikační teplota:
teplota hmoty, prostředí a podkladu se musí při aplikaci a do 24 hodin (lépe 48 hodin) po aplikaci pohybovat v rozmezí +5 až +30 °C (lépe +8 až +25 °C).

Příklad aplikačního postupu:

 1. provést zakrytí oken, radiátorů, zárubní apod.
 2. před aplikací tmelu je nutné z balení tmelu odstranit případnou naschlou hmotu.
 3. vrstvy starých nátěrů s nedostatečnou přídržností je nutné odstranit např. oškrábáním.
 4. provést nátěr penetračním přípravkem. U málo nasákavých a/nebo extrémně hladkých podkladů (sádrokarton, sádrové stěrky, cementopolymerní stěrky apod.) se napouštěcí nátěr provede penetračním přípravkem UP-GRUND, u více savých podkladů (vápenná či vápenocementová omítka, zdivo atd.) přípravky A-GRUND, 100-GRUND nebo AT-GRUND dle návodu k použití. Penetrace se nechá dokonale zaschnout.
 5. TMEL LATEXOVÝ se nanese špachtlí nebo nerezovým ocelovým hladítkem. Při rozsáhlejších defektech je potřeba nanášet tmel ve více vrstvách na podklad v intervalu 4 - 24 hodiny (v závislosti na aplikačních podmínkách a tloušťce aplikované vrstvy). Doporučená tloušťka jedné vrstvy je max. 5 mm. Jednotlivé vrstvy je nutné přebrousit brusnou mřížkou nebo jemným smirkovým plátnem s pevnou podložkou. Tmel ponecháme zasychat až do úplného proschnutí (nejméně 24 hodiny).
 6. po broušení je nutné z broušených ploch odstranit ulpělý prach.
 7. pracovní pomůcky a znečištěná místa se omyjí ihned vodou.
 8. před nátěrem barvami je doporučeno tmelená místa opět napenetrovat např. přípravkem UP-GRUND.
 9. poté je možné na plochy aplikovat disperzní nátěrové hmoty např. výrobky řady KLASIK, HETLINE nebo BRILLANT. Na tmelené plochy není vhodné používat vápenné nátěry nebo nátěrové hmoty bez dostatečného obsahu disperzního pojiva.