Lazurol Classic S1023 tenkovrstvá lazura na dřevo s obsahem olejů, 020 kaštan, 4 l

Objednací číslo: 249224

635,00 Kč 539,00 Kč s DPH -15,12% 445,45 Kč bez DPH

+ -

Dostupnost: ihned na 27 prodejnách

Objednání na prodejnu:2 - 10 dnů

Doprava domů:2 - 10 dní

Další produkty750 ml | 2,5 l | 9 l

-15%
  • Lazurol Classic S1023 tenkovrstvá lazura na dřevo s obsahem olejů, 020 kaštan, 4 l

Lazura na dřevo Lazurol s1023 je určen k ochranným lazurovacím nátěrům měkkého i tvrdého dřeva, vystaveného povětrnostním vlivům i k nátěrům v interiérech. Chrání dřevo před účinky UV záření. Obsahuje přírodní olej. Lazura na dřevo hluboce proniká do struktury dřeva, zvýrazňuje jeho přirozenou kresbu a tím poskytuje vysoce efektní nátěry. Vyznačuje se velmi snadnou obnovitelností starého nátěru.

  • výborně chrání měkké i tvrdé dřevo
  • hluboce proniká do struktury dřeva
  • zvýrazňuje přirozenou kresbu
  • vydatnost 8 - 10 m²/l
  • ředidlo S6006 pro mytí pomůcek
  • lak se neředí, je již připraven k použití

Použití:

  • Podklad: dřevo, dřevotříska, korek.
  • Prostředí: interiér, exteriér (s výjimkou bezbarvého odstínu).
  • Příklady: zahradní nábytek, dřevěné štíty, podhledy, obložení stěn a stropů, ploty, chaty a dřevěné domky, okna, dveře, korek, penetrace dřevěných podlah.

Příprava podkladu:
Dřevo před nátěrem lze ošetřit proti plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu např. Lazurol impregnační základ s1033. Natírat na suchý, předem připravený podklad: obrousit, očistit.

Příklad nátěrového postupu:
Nanáší se po důkladném rozmíchání na suché, neorosené dřevo o vlhkosti nejvýše 12 %, min. teplota při aplikaci +7 °C. Pro vnitřní použití se nanáší v 1 až 2 vrstvách, pro venkovní nátěry je vhodné použít 3 vrstvy, avšak pouze barevnými odstíny. Bezbarvý lak je určen pro nátěry v interiérech. Jednotlivé nátěry lze nanášet v intervalech 24 hodin. Pro stejnoměrné zvýraznění kresby dřeva je vhodné nevsáklý lak po 10 až 15 minutách od nanesení setřít pomocí suchého štětce nebo hadru.

Může se Vám hodit zakrývací materiál, jako papírová lepicí páska či zakrývací fólie. Nezapomeňte na štětce a válečky.


Bezpečnostní upozornění

Obsah nebezpečných látek: Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromátu.

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P403 - Skladujte na dobře větraném místě.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.