Het Supermalba, klasický tekutý malířský nátěr, bělost 91 %, paropropustný, matný vzhled, 15+3 kg

Objednací číslo: 400301

Cena s DPH 359,00 Kč Cena bez DPH 296,69 Kč

+ -

Skladem: Centrální sklad: dostatečné množství

Jiná balení8 kg | 25 kg | 25 kg | 28 kg | 40 kg

  • Het Supermalba, klasický tekutý malířský nátěr, bělost 91 %, paropropustný, matný vzhled, 15+3 kg

Používá se k nátěrům minerálních omítek, zdiva, dřevotřískových, dřevovláknitých a cementotřískových desek, betonových panelů a panelů z lehčených hmot. Doporučujeme pro užitkové a průmyslové prostory, sklady, nenáročné aplikace.

Het Supermalba splňuje požadavky pro nátěry povrchů, které mohou přicházet do nepřímého a přímého nahodilého styku s potravinami. Nátěr vytváří vysoce kryvý, matný, paropropustný povrch, který je odolný vůči standardní vlhkosti v místnostech. Natřený povrch nesmí být ve stálém kontaktu s vodou a nesmí být vystaven kondenzující vlhkosti. Zaschlý nátěr krátkodobě odolá teplotě okolo 70 °C. Barva je vhodná pro výmalbu obytných, užitkových a průmyslových prostor s nižšími nároky.

Přednosti Het Supermalba:

  • bělost min. 91% Mgo
  • výrazná krycí schopnost
  • snadná tónovatelnost
  • matný vzhled
  • paropropustnost
  • výhodná cena

Doporučujeme užitkové a průmyslové prostory,sklady, nenáročné aplikace. Použití k nátěrům minerálních omítek, zdiva, betonových panelů apod. Vydatnost barvy Het Supermalba 6 – 10 m²/kg v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy.

Nanášení:
válečkem, štětkou, Airless.

Podklad:
suchý, soudržný, bez nečistot a biologického napadení (plísně, řasy), nezasolený, nemastný, zbavený bednících olejů, chemicky stálý, vyzrálý (pH ?8,5; kontrolu lze provést pH testerem). Aplikační teplota: teplota hmoty, prostředí a podkladu se musí při aplikaci a do 24 hodin po aplikaci pohybovat v rozmezí +5 až +30 °C.

Aplikace:
1. U málo nasákavých a extrémně hladkých podkladů se napouštěcí nátěr provede penetračním přípravkem UP-GRUND, u velmi savých podkladů se provede penetračním přípravkem A-GRUND nebo AT-GRUND. V případě použití nátěrové hmoty jako napouštěcího nátěru se barva ředí vodou max. 0,5 l na 1 kg nátěrové hmoty dle použité aplikační techniky (váleček, štětka). Pokud je podkladem nesprašující, málo nasákavý původní nátěrový film, napouštěcí nátěr není nutné provádět.
2. Po zaschnutí napouštěcího nátěru se nanáší 1–2 krycí nátěry barvou zředěnou max. 0,3 litru vody na 1 kg barvy. U nových či odstínově výrazně odlišných podkladů se podle potřeby nanáší i více krycích nátěrů.

Může se Vám hodit:
Štětce, štětky, válečky, bruisivo, zakrývací materiál, špachtle, nože, kbelíky a misky.

.48075