Sokrates Colour pololesk univerzální vrchní barva na dřevo a kov, 0540 tmavě zelená, 0,7 kg

Objednací číslo: 356245

219,00 Kč s DPH 180,99 Kč bez DPH

+ -

Dostupnost: ihned na 17 prodejnách

Objednání na prodejnu:2 - 10 dnů

Doprava domů:2 - 10 dní

Barva je určena pro venkovní i vnitřní nátěry dřevěných, minerálních a kovových podkladů jako jsou plechové střechy, okapové svody a oplechování budov, dále ocelové konstrukce, kovové ploty a rozvody horké vody, v exteriéru opatřené základním antikorozním nátěrem. V interiéru se antikorozním nátěrem ošetřují pouze čisté železné povrchy. Barva není určena pro přímý styk s potravinami, krmivy a pitnou vodou!

Na dřevěných podkladech je určena k nátěrům oken, dveří, hraček pro děti, nábytku, vnitřního dřevěného obložení, venkovního oplocení a podobně. Je vhodná i k použití na minerální podklady a betonové podlahy,  které nejsou dlouhodobě namáhány pneumatikami motorových vozidel. Je Je velmi vhodná k nátěrům polystyrenu pro vnitřní i venkovní použití. 

  • dokonale univerzální pro všechny povrchy
  • obsahuje síťovací složku
  • tvrdé, přesto však pružné nátěry
  • vynikajicí světlostálost
  • odolnost vůči vodě a povětrnosti
  • splňuje ČSN EN 71-9, hračky pro děti do 3 let
  • pololesklý vzhled nátěru
  • pro venkovní i vnitřní prostředí

Použití:
Interiér a exteriér na dřevěné části budov, sportovní nářadí, kancelářské potřeby, papír, minerální podklady, plechové střechy, okapy, ocelové konstrukce. SOKRATES Colour je schválen k nátěrům hraček a předmětů pro děti do 3 let (mimo namáhaných pracovních ploch).

Vydatnost:
8 až 10 m²/kg.

Nanášení:
štětec, váleček, stříkání.

Teplota:
Minimální teplota pro aplikaci 10 °C.

Zasychání:
pro manipulaci 2 hodiny, další nátěr po 8 hodinách.

Nanášení:
Sokrates Colour pololesk se nanáší štětcem, válečkem a stříkáním, při minimální teplotě nátěrové hmoty vzduchu a podkladu +10 °C a to po celou dobu schnutí. Doporučená teplota pro aplikaci je +18 až +23 °C. Barvu můžete před použitím upravit na potřebnou hustotu přidáním 5 až 7 % vody.


Další varianty produktu

0100 bílá

0100 bílá
0,7 kg5 kg

0110 šedá

0110 šedá
0,7 kg

0199 černá

0199 černá
0,7 kg

0220 hnědá světle

0220 hnědá světle
0,7 kg

0260 hěndá střední

0260 hěndá střední
0,7 kg

0280 palisandr

0280 palisandr
0,7 kg

0440 modrá

0440 modrá
0,7 kg

0530 zelená

0530 zelená
0,7 kg

0620 žlutá

0620 žlutá
0,7 kg

0630 slonová kost

0630 slonová kost
0,7 kg5 kg

0670 okrová

0670 okrová
0,7 kg

0750 oranžová

0750 oranžová
0,7 kg

0820 červená

0820 červená
0,7 kg

0840 červenohnědá

0840 červenohnědá
0,7 kg

Bezpečnostní upozornění

Obsah nebezpečných látek: Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7]; 2- methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci

EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
EUH210 - Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.