Pur Orange & Grapefruit, prostředek na mytí nádobí, perfektní odmašťující schopnost, pomeranč a grapefruit, 900 ml

Objednací číslo: 735195

49,90 Kč 39,90 Kč s DPH -20,04% 32,98 Kč bez DPH

+ -

Dostupnost: ihned na 6 prodejnách

Objednání na prodejnu:2 - 10 dnů

Doprava domů:2 - 10 dní

Výprodej
-20%
  • Pur Orange & Grapefruit, prostředek na mytí nádobí, perfektní odmašťující schopnost, pomeranč a grapefruit, 900 ml

Díky novému složení s účinnými enzymy odstraní Pur i odolné mastné skvrny, připálené zbytky jídla a škrobu. Jednoduše se tak zbavíte i zbytků brambor, těstovin a rýže. Spojení schopnosti účinně odstranit mastnotu a nově také rozpustit zaschlé zbytky jídel činí z Puru jedinečný prostředek na mytí nádobí. Pur také odstraňuje pachy a zanechává čisté lesklé nádobí bez nutnosti namáhavého drhnutí.

Jedinečná kombinace účinných látek pronikne hluboko do skvrn a odstraní tak i ty nejodolnější připáleniny a mastné skvrny i bez velkého drhnutí. Pur Power Double Decruster najdete ve čtyřech voňavých variantách: Lemon, Lavender, Apple a Orange & Grapefruit.

Dávkování:
5 ml na 5 l vody pro maximální odstranění mastnoty

Životní prostředí:
Všechny povrchově aktivní látky jsou snadno a rychle biologicky rozložitelné (test OECD 301). Obalový materiál (PET) lze recyklovat.

Poznámka:
Saponáty uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud se vám prostředek dostane do očí, ihned je vypláchněte vodou. Při náhodném požití vyhledejte lékaře.

Bezpečnostní upozornění


GHS07 - dráždivé látky

Obsah nebezpečných látek: METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE. 1,2-benzisothiazolin-3-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Signální slovo: Varování

EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.