Přihláška


Registrační údaje
Vyberte pobočku, kde si vyzvednete zákaznickou kartičku

Pro dokončení přihlášení (registrace) je nutné vybrat prodejnu.

Zákaznickou kartu člena klubu zákazníků BARVY A LAKY DROGERIE (dále jen KZBALD) si můžete vyzvednout pouze na prodejnách sítě BARVY A LAKY DROGERIE. Ta posléze platí i pro nákup na www.balshop.cz a zvolit pobočku na vyzvednutí zboží jde i z dalších prodejen – partnerských výdejních míst Ráj drogerie a Barevný ráj.

Společnost BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s., IČ 267 65 306, se sídlem Průmyslová 1472/11, PSČ 10219, Praha 10 Hostivař (dále jen BAL), bude jako správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje, člena klubu, které jí sdělil a dále údaje které získá v souvislosti s nákupy, při nichž bude použita zákaznická karta člena klubu (identifikace prodejny, identifikace nakoupeného zboží a jeho cena, datum a čas uskutečněného nákupu).

BAL bude takto získané osobní údaje používat pro účely zajišťování činnosti klubu a plnění povinností BAL (ověřování nároku člena na výhody plynoucí z členství v BaLD) pro své vlastní obchodní a marketingové účely (vyhodnocování prodejů zboží, prezentace zboží členům klubu). BAL je oprávněna zasílat členům klubu na emailovou adresu uvedenou v přihlášce do klubu sdělení obsahující aktuální nabídku zboží BAL. Ke zpracování těchto osobních údajů je BAL oprávněna pro účely ochrany oprávněných zájmů společnosti (marketing a podpora prodeje výrobků nabízených BAL). Zasílání těchto sdělení je člen klubu oprávněn kdykoli zakázat prostřednictvím příslušného hypertextového odkazu, který je součástí takého sdělení, nebo jakýmkoli jiným prokazatelným sdělením adresovaným BAL.


Beru na vědomí, že společnost BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a. s., IČ 267 65 306, se sídlem Průmyslová 1472/11, PSČ 10 219, Praha 10 Hostivař (dále jen BAL), bude jako správce osobních údajů zpracovávat mé osobní údaje, které jsem ji sdělil vyplněním přihlášky do KZBALD a dále údaje které získá v souvislosti s nákupy, při nichž bude použita zákaznická karta člena KZBALD (identifikace prodejny, identifikace nakoupeného zboží a jeho cena, datum a čas uskutečněného nákupu).

BAL bude takto získané osobní údaje používat pro účely zajišťování činnosti KZBALD a plnění povinností BAL (ověřování nároku člena na výhody plynoucí z členství v KZBALD) pro své vlastní obchodní a marketingové účely (vyhodnocování prodeje zboží, prezentace zboží členům KZBALD).

Beru na vědomí, že BAL je oprávněna zasílat mi na emailovou adresu uvedenou v přihlášce do KZBALD sdělení obsahující aktuální nabídku zboží BAL. Ke zpracování těchto osobních údajů je BAL oprávněna pro účely ochrany oprávněných zájmů společnosti (marketing a podpora prodeje výrobků BAL). Zasílání těchto sdělení jsem oprávněn kdykoli zakázat prostřednictvím příslušného hypertextového odkazu, který je součástí takového sdělení, nebo jakýmkoli jiným prokazatelným sdělením adresovaným BAL.

Osobní údaje budou pro tento účel zpracovávány po dobu trvání členství v KZBALD.

Beru na vědomí, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů mám následující práva:

  • právo na přístup k osobním údajům zpracovávaných BAL týkajícím se mé osoby
  • právo na opravu nepřesných osobních údajů,
  • právo na výmaz osobních údajů, pomine-li důvod jejich zpracování,
  • právo vznést námitku proti způsobu zpracování u BAL
  • právo na omezení zpracování osobních údajů v případě sporu o rozsah zpracování osobních údajů.

O změnách ve zpracování osobních údajů budu informován e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce do KZBALD). Bližší informace o zpracování osobních údajů, jejich zabezpečení a právech osob, jejichž údaje jsou zpracovávány, jsou uvedeny na webových stránkách BAL (www.bal.cz)

Nedílnou součástí této přihlášky jsou obchodní podmínky KLUBU ZÁKAZNÍKŮ BARVY A LAKY DROGERIE.