Upozornění: Objednávky přijímáme do 13.12., později přijaté objednávky budou připraveny až v roce 2019.

Druchema lihové mořidlo, k moření dřeva a všech porézních materiálů, zeleň, 500 ml

Objednací číslo: 330143

Cena s DPH 69,90 Kč Cena bez DPH 57,77 Kč

+ -

Skladem: Centrální sklad: dostatečné množství

Lihové mořidlo je určeno k moření dřeva a všech porézních materiálů (např. beton, OSB desky, cihly). Lihová mořidla se vyrábějí v široké škále základních odstínů, další odstíny získáte vzájemným mícháním barev.

Štětcem, houbou nebo válečkem nanášejte mořidlo rovnoměrně ve směru vláken. Každým dalším nátěrem vzniká tmavší odstín. Zasychání trvá přibližně 4 hodiny. Po zaschnutí namořené dřevo vykartáčujte, povrchovou úpravu proveďte bezbarvým lakem nebo voskem.

Dosažený výsledek může podle druhu dřeva vypadat rozdílně, proto doporučujeme zkušební nátěr. Obaly stejného odstínu s rozdílnou šarží je třeba smíchat ve větším obalu. Před nanášením musí být povrch dřeva čistý a suchý.


Další varianty produktu

Borovice

Borovice
0,5 l

Cedr

Cedr
0,5 l

Černý eben

Černý eben
0,5 l

Červená

Červená
0,5 l

Dub světlý

Dub světlý
0,5 l

Dub tmavý

Dub tmavý
0,5 l

Hněď mahagonová

Hněď mahagonová
0,5 l

Hněd tmavá

Hněd tmavá
0,5 l

Kaštan světlý

Kaštan světlý
0,5 l

Kaštan tmavý

Kaštan tmavý
0,5 l

Mahagon

Mahagon
0,5 l

Ořech světlý

Ořech světlý
0,5 l

Palisandr

Palisandr
0,5 l

Pinie

Pinie
0,5 l

Smrk

Smrk
0,5 l

Světlý mahagon

Světlý mahagon
0,5 l

Bezpečnostní upozornění


GHS02 - hořlavé látky

Signální slovo: Nebezpečí

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 - Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P243 - Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
.46706