Denas Ostaflex, trvale pružný tmel, 1,2 kg

Objednací číslo: 500543

Cena s DPH 195,00 Kč Cena bez DPH 161,16 Kč

+ -

Skladem: Centrální sklad: dostatečné množství

  • Denas Ostaflex, trvale pružný tmel, 1,2 kg

OSTAFLEX je jednosložková hmota pastovité konzistence, obsahující pojiva na bázi vodné akrylátové disperze, jemná plniva, pigmenty, dispergační a biocidní prostředky a modifikační přísady.

Použití:
Tmelení spár a trhlin v omítkách a betonu, tmelení obvodových plášťů u montovaných staveb, tmelení trhlin a spár, prostupů, vpustí a styků klempířských výrobků u střešních konstrukcí. V interiérech se OSTAFLEX používá ke tmelení spár mezi panely, kolem zárubní, okenních rámů, montovaných příček, podhledů apod.

Vlastnosti:
Hustota 1,4 - 1,6 kg/m2. Hmotnostní sušina: 72 - 80 %. pH: 8,0 - 10. Objemová sušina: 60 - 68 %. OSTAFLEX má velmi dobrou přídržnost k silikátovým podkladům, asfaltu, pozinkovanému plechu, odolnost proti působení atmosférických vlivů a zachovává si pružnost i za minusových teplot. Hmota není vhodná na sklo a hliník.

Příprava podkladů:
Podklad se důkladně očistí od prachu a jiných mechanických i mastných nečistot. Savé podklady se napustí základním nátěrem PRIMER nebo jiným napouštědlem,určeným pod disperzní systémy.

Pracovní postup:
Tmel se nanáší na podklad obvykle kovovou stěrkou nebo vytlačovací pistolí. Při opravách střech z asfaltových lepenek doporučujeme u větších trhlin, styků a prostupů vložit do vrstvy tmelu mřížkovou tkaninu. Teplota při aplikaci nesmí poklesnout pod +10 °C, nedoporučujeme s tmelem pracovat v exteriérech v období, kdy mohou teploty během schnutí a vytvrzování poklesnout pod +5 °C.

Bezpečnost a hygiena:
OSTAFLEX není škodlivý ve smyslu platných předpisů. Při práci používejte ochranné pomůcky a dodržujte zásady osobní hygieny. V uzavřených prostorách zajistěte větrání pracoviště. Při zasažení očí vypláchněte velkým množstvím čisté vody a vyhledejte lékařské ošetření.

.55585