Lenor Unstoppables Fresh vonné perličky, vůně do prádla, 275 g

Objednací číslo: 775041

Nedostupný pro online objednání

Dostupnost: ihned na 5 prodejnách

  • Lenor Unstoppables Fresh vonné perličky, vůně do prádla, 275 g

Lenor Unstoppables - perličky pro intenzivní vůni prádla se přidávají do bubnu pračky před praním. Jsou ideální pro veškeré aktivně nošené oblečení, u kterého snadno vyprchá svěží vůně. Propůjčí vašim šatům tu nejdéle trvající svěží vůni, jakou jste kdy zažili. Při uskladnění prádla v šatníku až 12 týdnů krásné vůně. Perličky se totiž přidávají do bubnu pračky už před začátkem praní, takže tkaniny prostoupí více vůně, která se postupně pomalu uvolňuje.

Přidávejte je do pračky před každým praním a poté přidejte prací prostředek a svou oblíbenou aviváž jako obvykle. Hodí se na všechny látky a do každého praní. Skvělé jsou hlavně pro sportovní oblečení a ručníky.

Složení:
Hexyl Cinnamal, 2, 4-Dimethyl-3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Limonene, Hexyl Salicylate, Benzyl Salicylate, Citrus Aurantium Dulcis Oil, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, Citronellol

Použití:
Perličky pro intenzivní vůni prádla se vsypávají přímo do bubnu pračky před praním. Jak je používat? 1) Vsypte přímo do bubnu pračky pro zintenzivnění svěží vůně prádla. 2) Hodí se pro všechny barvy, látky a do každého praní. Skvělé jsou hlavně pro sportovní oblečení a ručníky. 3) Přidejte prací prostředek a svou oblíbenou aviváž jako obvykle.

Bezpečnostní upozornění

Obsah nebezpečných látek: EUH208 - Obsahuje Hexyl Cinnamal, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, Linalool. Může vyvolat alergickou reakci

EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.