Lazurol Classic S1023, lazura na dřevo, tenkovrstvá, s obsahem olejů, interiér a exteriér, UV filtr, 022 palisandr, 4 l

Objednací číslo: 249267

Běžná cena s DPH 589,00 Kč Cena s DPH 479,00 Kč Cena bez DPH 395,87 Kč

+ -

Skladem: Centrální sklad: dostatečné množství

Jiná balení2,5 l | 3 l

-19%
  • Lazurol Classic S1023, lazura na dřevo, tenkovrstvá, s obsahem olejů, interiér a exteriér, UV filtr, 022 palisandr, 4 l

LAZUROL S1023 výrobek je určen k ochranným lazurovacím nátěrům měkkého i tvrdého dřeva, vystaveného povětrnostním vlivům i k nátěrům v interiérech. Chrání dřevo před účinky UV záření. Obsahuje přírodní olej. Hluboce proniká do struktury dřeva, zvýrazňuje jeho přirozenou kresbu a tím poskytuje vysoce efektní nátěry. Vyznačuje se velmi snadnou obnovitelností starého nátěru.

POUŽITÍ:
Podklad: dřevo, dřevotříska, korek. Prostředí: interiér, exteriér (s výjimkou bezbarvého odstínu). Příklady: zahradní nábytek, dřevěné štíty, podhledy, obložení stěn a stropů, ploty, chaty a dřevěné domky, okna, dveře, korek, penetrace dřevěných podlah.

VYDATNOST:
8 - 10 m2/l

PŘÍPRAVA PODKLADU:
Dřevo před nátěrem lze ošetřit proti plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu např. LAZUROL IMPREGNAČNÍ ZÁKLAD S 1033 nebo přípravkem LAZUROL FUNGI. Natírat na suchý, předem připravený podklad: obrousit, očistit.

ŘEDIDLO:
S 6006 pro mytí pomůcek. Lak se neředí, je již připraven k použití.

PŘÍKLAD NÁTĚROVÉHO POSTUPU:
Nanáší se po důkladném rozmíchání na suché, neorosené dřevo o vlhkosti nejvýše 12 %, min. teplota při aplikaci +7 °C. Pro vnitřní použití se nanáší v 1 až 2 vrstvách, pro venkovní nátěry je vhodné použít 3 vrstvy, avšak pouze barevnými odstíny. Bezbarvý lak je určen pro nátěry v interiérech. Jednotlivé nátěry lze nanášet v intervalech 24 hodin. Pro stejnoměrné zvýraznění kresby dřeva je vhodné nevsáklý lak po 10 až 15 minutách od nanesení setřít pomocí suchého štětce nebo hadru.


Další varianty produktu

bezbarvý

bezbarvý
2,5 l4 l

bílá

bílá
2,5 l

borovice

borovice
2,5 l4 l

eben

eben
2,5 l

kaštan

kaštan
2,5 l4 l

mahagon

mahagon
2,5 l4 l

ořech

ořech
2,5 l4 l

zelená jedlová

zelená jedlová
2,5 l

Bezpečnostní upozornění

Obsah nebezpečných látek: Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromátu.

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P403 - Skladujte na dobře větraném místě.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.