Teluria V2020 latex univerzální, bílý, 15 kg

Objednací číslo: 370584

709,00 Kč s DPH 585,95 Kč bez DPH

+ -

Dostupnost: ihned na 15 prodejnách

Objednání na prodejnu:2 - 10 dnů

Doprava domů: ODBĚR POUZE NA PRODEJNÁCH

Další produkty0,8 kg | 5 kg | 10 kg

  • Teluria V2020 latex univerzální, bílý, 15 kg

Latex univerzální V2020 je latexový nátěr pro venkovní i vnitřní použití. Pro vnitřní a venkovní nátěry dřeva, dřevotřískových a dřevovláknitých desek, zdiva, omítek, cetris desek. Ekologicky příznivý výrobek.

Pracovní postup:
Nátěr zdiva: Penetrace podkladu Barlet penetračním nátěrem univerzálním V 1307 nebo hloubkovým V 1308. 2 × nátěr Latexem univerzálním V 2020, časový interval mezi nátěry je 4 – 24 hodin, dle okolní teploty. Teplota prostředí a podkladu nesmí při aplikaci klesnout pod +5 °C.

Vydatnost:
8 m2/1 kg v jedné vrstvě

Způsob nanášení:
štětcem, malířskou štětkou, stříkáním, válečkem

Příprava podkladu:
Savé, sprašující se nebo nesoudržné podklady je nutné předem napustit vhodným penetračním prostředkem.  Barva se nanáší ve 2 vrstvách při teplotě min. +10 °C až +25 °C. Časový interval mezi jednotlivými nátěry je min. 4 hod. Teplota prostředí a podkladu nesmí při aplikaci klesnout pod +5 °C.

Ředidlo: Voda.

Skladovatelnost:
Výrobek si uchovává užitné vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě + 5 °C až + 25 °C. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem!

Likvidace odpadů a obalů:
Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.