Lanza Fresh & Clean barevná, prací prášek na barevné prádlo, 90 dávek praní, 6,75 kg

Objednací číslo: 759072

Cena s DPH 349,00 Kč Cena bez DPH 288,43 Kč

+ -

Skladem: Centrální sklad: dostatečné množství

Novinka
  • Lanza Fresh & Clean barevná, prací prášek na barevné prádlo, 90 dávek praní, 6,75 kg

Nová Lanza Fresh & Clean Color díky svému složení skvěle vypere vaše barevné prádlo a zanechá ho příjemně provoněné. Navíc pomáhá chránit barvy před vyblednutím, takže vaše oblečení bude vypadat déle jako nové (v porovnání s běžným pracím přípravkem s vysokou účinností). Inovativní složení pracího prášku viniká mimořádnou prací silou, která snadno odstraňuje i zaschlé skvrny. Perfektně vaše prádlo vypere a provoní. Prádlo lze prát již od 30°C, balení 6,75 kg, což je cca 90 pracích dávek.

Varování:
Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Při požití: Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko/lékaře. Po manipulaci si důkladně omyjte ruce.

Složení:
15 % nebo více, avšak méně než 30 % zeolity, méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, polykarboxyláty, enzymy, parfém, butyl phenyl methyl propional.

Bezpečnostní upozornění


GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P305+P351+P310 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
.52223