Het A-Grund univerzální penetrace pod akrylátové, silikonové, siloxanové barvy, 5 kg

Objednací číslo: 429951

Cena s DPH 225,00 Kč Cena bez DPH 185,95 Kč

+ -

Skladem: Centrální sklad: dostatečné množství

Jiná balení1 kg | 10 kg

  • Het A-Grund univerzální penetrace pod akrylátové, silikonové, siloxanové barvy, 5 kg

Univerzální penetrační nátěr pod akrylátové, silikonové a siloxanové barvy a další materiály.

Přednosti:
impregnační nátěr do interiéru i exteriéru, sjednocení různé nasákavosti podkladu, zpevnění podkladu, zvýšení přídržnosti dalších nátěrů, připraven k okamžitému použití.

Použití:
jako základní nátěr před aplikací akrylátových, silikonových, siloxanových, latexových interiérových i fasádních barev, akrylátových tmelů a lepidel na minerální podklady, především na vápenocementové omítky

Vydatnost:
5 - 10 m²/kg v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy


Další varianty produktu

AT-Grund

AT-Grund
1 kg5 kg

I-Grund

I-Grund
1 kg5 kg

Bezpečnostní upozornění

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
.45613