Friterm P Plus, nemrznoucí náplň do topných a klimatizačních systémů, 5 l

Zákaz prodeje osobám mladším 18 let

Objednací číslo: 477112

710,00 Kč 579,00 Kč s DPH -18,45% 478,51 Kč bez DPH

+ -

Dostupnost: ihned na 18 prodejnách

Objednání na prodejnu:2 - 10 dnů

Doprava domů:2 - 10 dní

-18%
  • Friterm P Plus, nemrznoucí náplň do topných a klimatizačních systémů, 5 l

Teplonosné, antikorozní medium s nízkým bodem tuhnutí na bázi propylenglykolu. Friterm P Plus je vhodný do všech druhů topných, chladicích i klimatizačních systémů. Friterm P Plus je čirá zelená kapalina bez zápachu, mísitelná s vodou v každém poměru.

Obsahuje 1,2-propandiol (monopropylenglykol = MPG = propan-1,2-diol = propylenglykol) inhibitory koroze, stabilizátory a odpěňovadlo. Neobsahuje dusitany, fosfáty a aminy. Je biologicky odbouratelný.

Používá se do topných systémů v příslušném ředění vodou. Chrání topné, chladicích i klimatizační systémy před poškozením mrazem, korozními a bakteriálními účinky vody při ředění do 30:70, tj. na body tuhnutí -15 °C a teploty nižší. Při použití v systémech s nuceným oběhem je nutno se řídit pokyny jejich výrobce. Spoje musí být dokonale provedeny, neboť FRITERM® P PLUS obsahuje inhibitory koroze, zamezující tvorbě rzi. Případné netěsnosti se tedy nemohou samovolně utěsnit vznikajícími korozními zplodinami, jak se tomu děje u systému naplněného pouze vodou. Těsnění spojů musí být odolná působení glykolů.

Životnost inhibitorů koroze je u vodou zředěného Fritermu P Plus po naplnění do topného systému 3-5 let, případně i více - závisí na konstrukci systému, jeho stavu, konstrukčních materiálech (např. hliník, ocel nebo měď) a provozních podmínkách. Odpar vody ze systému se doplňuje před každou zimní sezónou. Kapalinu pro náplň systému lze připravit naředěním Fritermu P Plus měkkou nebo destilovanou vodou na požadovaný bod tuhnutí.

Bezpečnostní upozornění

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H360 - Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.