Detecha Ekoban Forte barva na dřevo i beton, šedá, 2,5 kg

Objednací číslo: 301489

Cena s DPH 545,00 Kč Cena bez DPH 450,41 Kč

+ -

Skladem: Centrální sklad: dostatečné množství

Jiná balení5 kg | 15 kg

Vodou ředitelná nátěrová hmota na beton a jiné savé materiály se střední mechanickou zátěží. Nátěr je pružný s velmi dobrou přilnavostí k podkladu. Odolává vodě a je paropropustný. Vzdoruje olejům. Vnitřní i venkovní použití. Beton, betonové podlahy (sklepy, sklady, chodby, dílny), zdivo. Dřevo, dřevotřískové a dřevovláknité desky a další savé materiály. Nedoporučujeme používat v trvale vlhkých prostorách a v místech, kde je třeba podlahy čistit abrazivními prostředky a strojovým mytím.

Použití:
Nátěry betonu, betonových ploch, zejména betonových podlah (sklepy, sklady, chodby, dílny), zdiva a dalších savých materiálů zatěžovaných střední mechanickou zátěží. Dále dřeva, dřevotřískových a dřevovláknitých desek. Použitím na nesavé a kletované betony, keramickou dlažbu a na betony upravené stěrkovými vyrovnávacími hmotami se snižuje přilnavost a mechanická odolnost nátěrového filmu. Nedoporučujeme používat v trvale vlhkých prostorách a v místech, kde je třeba podlahy čistit abrazivními prostředky a strojovým mytím. Není určen pro nátěry přicházející do přímého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou, pro nátěry dětského nábytku, hraček a vnějších omítek.

Příprava podkladu a způsob nanášení:
Beton musí být vyzrálý (min. 28 dní), suchý (max.15% vlhkosti), savý (nekletovaný), soudržný s minimální soudržností v tahu 1,5 MPa, hladký bez mastných skvrn od olejů apod. Musí být zbaven všech mechanických nečistot a starých nátěrů. Savé podklady musí být opatřeny penetračním nátěrem. K tomuto účelu lze použít EKOBAN® FORTE naředěný vodou v poměru 1:5 až 1:10. Vodu přidávejte postupně a během ředění míchejte. V případě vyšší savosti podkladu je možné penetrační nátěr opakovat, dokud přípravek vsakuje. Před použitím je třeba nátěrovou hmotu důkladně rozmíchat a v případě potřeby naředit vodou (max. 5 - 10%). Nanáší se štětcem, válečkem nebo stříkáním ve dvou i více vrstvách při teplotě podkladu i okolní +10 až +25 ?C, vždy po zaschnutí předchozí vrstvy. Teplotní podmínky musí být zachovány po celou dobu schnutí nátěru! Rychlost zasychání je závislá na nanesené tloušťce, teplotě, vlhkosti a proudění vzduchu. Natřený povrch je pochozí přibližně za 8 hodin. Po 24 hodinách je možné podlahu postupně mechanicky zatěžovat. Zasychající film nesmí po aplikaci zmoknout a první zatížení deštěm je možné až po 12 hodinách od nanesení poslední vrstvy. Konečných vlastností nátěr dosahuje po 10 dnech zrání. Finální vrstvu doporučujeme provést barvou jedné výrobní šarže, aby se vyloučily případné odstínové rozdíly. Na zlepšení omyvatelnosti podlahy a zvýšení mechanické odolnosti doporučujeme poslední vrstvu nátěru přetřít podlahovým lakem Ekoban lak.

Vydatnost:
Vydatnost na jednu vrstvu je 6 - 7,5 m2 z 1 kg nátěrové hmoty a je ovlivněna kvalitou podkladu a technikou nanášení.

Upozornění:
První penetrační nátěr provádějte Ekobanem Forte zředěným 1:5 – 1:10 dle savosti podkladu. Ředění provádějte postupně za stálého míchání.

Bezpečnostní upozornění

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
.45187