Jar Sensitive Aloe Vera & Pink Jasmin, na mytí nádobí, 450 ml

Objednací číslo: 735076

34,90 Kč Původní cena při zařazení
do prodeje, doporučená
prodejní cena.
31,90 Kč s DPH -8,60% 26,36 Kč bez DPH

+ -

Ihned k odběru: na 9 prodejnách

Objednání na prodejnu:136 prodejen, 2 - 10 pracovních dnů

Novinka
  • Jar Sensitive Aloe Vera & Pink Jasmin, na mytí nádobí, 450 ml

Jar Sensitive Aloe Vera & Pink Jasmin, generacemi prověřený prostředek na mytí nádobí, vás nadchne svou vůní aloe vera a jasmínu, ale hlavně silou, kterou bojuje za čistotu nádobí. Směle se postaví i zapečeným zbytkům jídla a velké mastnotě. Zároveň je však šetrný k pokožce rukou.

Složení:
5-15% aniontové povrchové aktivní látky, <5% neiontové povrchové aktivní látky, Methylisothiazolinone, Phenoxyethanol, Parfémy, Hexyl Cinnamal, Linalool.

Bezpečnostní pokyny:
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Bezpečnostní upozornění


GHS07 - dráždivé látky

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
.299977