Wansou Mountain Sky prací prášek, 20 praní, 1,4 kg

Objednací číslo: 757299

99,00 Kč 69,90 Kč s DPH -29,39% 57,77 Kč bez DPH

+ -

Objednání na prodejnu:2 - 10 dnů

Doprava domů:2 - 10 dní

Výprodej
-29%
  • Wansou Mountain Sky prací prášek, 20 praní, 1,4 kg

Prací prášek vhodný na bílé i barevné prádlo. Univerzální prací prášek s příjemnou svěží vůní pro všechny druhy praček i ruční praní. Je účinný při všech teplotách, pere velmi šetrně a nenaruší vlákna tkanin.

Složení:
15 - 30 % zeolity, 5 - 15 % aniontové povrchově aktivní látky, bělící činidla na bázi kyslíku, <5 % neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, fosforečnany, polykarboxyláty, enzymy, parfém, hexyl cinnamal, benzyl salicylate, butylphenyl methylpropional.

Bezpečnostní upozornění


GHS07 - dráždivé látky

Obsah nebezpečných látek: EUH208: Obsahuje benzisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

Signální slovo: Varování

EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.