Surf Color Fruity Fiesta & Summer Flowers prací prášek, 60 praní, 4,2 kg

Objednací číslo: 759163

279,00 Kč 199,00 Kč s DPH -28,67% 164,46 Kč bez DPH

+ -

Objednání na prodejnu:2 - 10 dnů

Doprava domů:2 - 10 dní

Výprodej
-29%
  • Surf Color Fruity Fiesta & Summer Flowers prací prášek, 60 praní, 4,2 kg

Prací prášek určený na barevné prádlo značky Surf dokonale odstraní veškeré skvrny a zachová intenzitu barev praného prádla. Fruity Fiesta & Summer Flowers hravá vůně Surf zvedne náladu každý den s jedinečnou kombinací letních vůní. Překvapí Vs trvající vůní sladkého ovoce a letních květů. Zachovává intenzitu barev.

Složení pracího prášku Surf:
5 - 15 % aniontové povrchově aktivní látky, <5 % enzymy, neiontové povrchově aktivní látky, optické zjasňovače, parfum, fosfonáty, polykarboxyláty, mýdlo, zeolity, Geraniol, Hexyl cinnamal, Limonene, Linalool.

Bezpečnostní upozornění


GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P338 - Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.