Rex Color Max Effect Japanese Garden prací prášek, 20 praní, 1,4 kg

Objednací číslo: 757107

139,00 Kč Původní cena při zařazení
do prodeje, doporučená
prodejní cena.
59,90 Kč s DPH -56,91% 49,50 Kč bez DPH

+ -

Dostupnost: ihned na 2 prodejnách

Objednání na prodejnu:2 - 10 dnů

Doprava domů:2 - 10 dní

Super cena
Výprodej
-57%
  • Rex Color Max Effect Japanese Garden prací prášek, 20 praní, 1,4 kg

Rex Max Effect na bílé a stálobarevné prádlo dokáže díky silnému složení a kombinaci pěti enzymů působit i na odolné skvrny a zaručí vašemu prádlu dokonalou čistotu. S jedním balením Rexu velikosti 20 pracích dávek získáte až 480 ks čistého a svěžího prádla. Nepoužívejte na vlnu a hedvábí.

Složení:
5-15% aniontové povrchově aktivní látky, bělicí činidla na bázi kyslíku, <5% neiontové povrchově aktivní látky, polykarboxyláty, fosfonáty, zeolity, enzymy, optické zjasňovače, parfém.

Bezpečnostní upozornění


GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.