Ariel Color kapsle na praní, 80 praní

Objednací číslo: 716294

699,00 Kč Původní cena při zařazení
do prodeje, doporučená
prodejní cena.
569,00 Kč s DPH -18,60% 470,25 Kč bez DPH

+ -

Dostupnost: ihned na 18 prodejnách

Objednání na prodejnu:2 - 10 dnů

Doprava domů:2 - 10 dní

Novinka
  • Ariel Color kapsle na praní, 80 praní

Malá Ariel kapsle s výjimečnými pracími účinky. Ariel Color 3v1 kapsle na praní prádla mají unikátní vícekomorový design díky kterému drží složky stabilně oddělené do doby, než se namočí, což zaručí výjímečné koncentrované čistící účinky. Inovační obal kapslí na praní prádla Ariel se v kontaktu s vodou zcela rozpouští a uvolňuje účinné látky, které si poradí s celou škálou různých skvrn s tou správnou dávkou pracího prostředku. Díky kapslím Ariel Color 3v1 bude vaše prádlo zářit barvami a vonět čistotou.

Charakteristika Ariel kapsle na praní:

  • Perou, odstraňují skvrny a rozjasňují
  • Udržuje zářivost barev oblečení
  • Vynikající čistící účinky i při praní na 30 °C
  • Snadné použití - není nutné odměřovat a nalévat
  • Unikátní design kapslí
  • Nejkoncentrovanější prací prostředek od Arielu

Ariel kapsle a způsob použití:

Kapsli vložte do zadní části bubnu Vaší pračky, poté přidejte prádlo a zapněte pračku.

Ariel kapsle složení:

>30 % aniontové povrchově aktivní látky, 5 - 15 % neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, <5 % fosfonáty, enzymy, optické zjasňovače, parfémy, Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Salicylate, Citronellol, Coumarin, Linalool.

Ariel kapsle upozornění:

VAROVÁNÍ! Tento výrobek může být škodlivý a způsobit vážná zranění. Kapsle Ariel uchovávejte mimo dosah dětí. Další informace najdete na www.keepcapsfromkids.eu.

Bezpečnostní upozornění


GHS05 - korozivní a žíravé látky

Obsah nebezpečných látek: Hexyl Salicylate, Benzyl Salicylate, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes. Může vyvolat alergickou reakci.

Signální slovo: Nebezpečí

EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P302 - PŘI STYKU S KŮŽÍ:
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P352 - Omyjte velkým množstvím vody/...
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.