Lenor Amethyst Flower vonné perličky, 210 g

Objednací číslo: 775101

199,00 Kč Původní cena při zařazení
do prodeje, doporučená
prodejní cena.
149,00 Kč s DPH -25,13% 123,14 Kč bez DPH

+ -

Objednání na prodejnu:2 - 10 dnů

Doprava domů:2 - 10 dní

Novinka
  • Lenor Amethyst Flower vonné perličky, 210 g

Vonné perličky Lenor stačí nasypat přímo do budnu pračky a tím dáte prádlu ten pravý impuls pro dokonalou vůni pivoňky a plané růže. Vůně vydrží po uložení prádla do skříně až 12 týdnů. Lenor perličky jsou vhodné pro každodenní praní i pro všechny látky a barvy. Díky tomu že neobsahují změkčující přísady tak se skvěle postarají především o sportovní oblečení, ručníky a vlnu.

Vlastnosti Lenor Amethyst Flower vonné perličky:

  • prádlo vydrží voňavé až 12 týdnů
  • Lenor vonné perličky stačí nasypat přímo do bubnu pračky
  • příjemně jemná a svěží vůně pivoňky a planných růží
  • vhodné pro včechyn typy látek a barev
  • neobsahuje změkčující přísady - vhodné pro sportovní oblečení, vlnu, ručníky atd.
  • vhodné pro každodenní praní

Slolžení Lenor Amethyst Flower vonné perličky:

Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Benzoate, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool

Bezpečnostní upozornění

Obsah nebezpečných látek: EUH208 - Obsahuje Hexyl Cinnamal, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, Linalool. Může vyvolat alergickou reakci

EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.