Dr. Devil WC bodový blok Lime Twister, 75 ml

Objednací číslo: 720030

79,90 Kč Původní cena při zařazení
do prodeje, doporučená
prodejní cena.
69,90 Kč s DPH -12,52% 57,77 Kč bez DPH

+ -

Dostupnost: ihned na 4 prodejnách

Objednání na prodejnu:2 - 10 dnů

Doprava domů:2 - 10 dní

Novinka
  • Dr. Devil WC bodový blok Lime Twister, 75 ml

Extra účinný WC bodový blok voní, čistí a preventivně působí proti usazování vodního kamene. Doba působení jedné kytičky je cca jeden týden. Balení 75 ml vychází na 12 dávek (kytiček).

Použití Dr. Devil WC blok bodový Lime Twister:

  • 1. Sejměte víčko.
  • 2. Prohlédněte si tlačítko Start. Je vystouplé a tím brání zasunutí modrého pístu do válce naplněného gelem. Promáčkněte tlačítko Start dovnitř modrého pístu, aby přestalo bránit zasunutí.
  • 3. Opřete tři opěrné nohy o suchou mísu toalety a pomalu tlačením dlaní zasunujte modrý píst.
  • 4. Jakmile se další vystouplé tlačítko dotkne hrany válce naplněného gelem, začne bránit zasunutí a ucítíte lehký odpor. V tu chvíli tlačit ihned přestaňte a celý výrobek odtáhněte od toalety.
  • 5. Pro aplikaci další kytičky promáčkněte tlačítko s nejmenším číslem a celý postup od bodu č. 3 opakujte.
  • 6. Po každém použití důkladně uzavřete a uchovávejte při teplotě do 35°C.

Bezpečnostní upozornění


GHS07 - dráždivé látky

Obsah nebezpečných látek: EUH208 : Obsahuje benzisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

Signální slovo: Varování

EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.