Duck Tropical Sunshine, tekutý WC čistič, 750 ml

Objednací číslo: 717556

52,90 Kč Původní cena při zařazení
do prodeje, doporučená
prodejní cena.
46,90 Kč s DPH -11,34% 38,76 Kč bez DPH

+ -

Dostupnost: ihned na 7 prodejnách

Objednání na prodejnu:2 - 10 dnů

Doprava domů:2 - 10 dní

  • Duck Tropical Sunshine, tekutý WC čistič, 750 ml

Lepší dosah ve srovnání s ostatními čističi pro WC mísy účinek vyčištění WC mísy pod okrajem obruby je ověřený laboratorně. Kompletní čištění WC mísy, snadno dosáhne i pod obrubu. Zanechá čistou toaletu, pomáhá odstranit vodní kámen, účinný i na skvrny a zanechá svěží vůni.

Návod k použití:
Zdvihněte poklop WC mísy. Stlačte obě tvarované strany víčka a odšroubujte. Nakloňte láhev, aby se naplnilo hrdlo. Rovnoměrně nastříkejte tekutý gel pod obrubu celé WC mísy. Vyčistěte mísu kartáčem a spláchněte. Láhev důkladně uzavřete.

Složení:
<5% aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, parfémy

Bezpečnostní pokyny:
Čistící gel uchovávejte mimo dosah dětí. Po použití si důkladně umyjte ruce. V případě zasažení očí několik minut oči proplachujte tekoucí vodou. Pokud máte kontaktní čočky, po zasažení očí gelem, je vyndejte.

O výrobci:
Duck je značkou společnosti Johnson Family. Dnes již pátá generace společnosti S.C. Johnson pokračuje v dědictví svého zakladatele. S.C. Johnson je už více než 120 let symbolem výjimečné kvality. Vyrábí inovativní čistící prostředky a bere přitom ohled na společnost, životní prostředí a především na blaho svých zákazníků. Produkty od této rodinné firmy jsou bezpečné a účinné. Mezi další značky této společnosti patří například Pronto, Raid nebo Glade.

Bezpečnostní upozornění

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.