Rex Amazonia Freshness prací gel 40 dávek

Objednací číslo: 765173

Cena s DPH 95,00 Kč Cena bez DPH 78,51 Kč

+ -

Skladem: Centrální sklad: dostatečné množství

Novinka
  • Rex Amazonia Freshness prací gel 40 dávek

Nový Rex Max Effect dokáže díky svému silnému složení a kombinaci pěti enzymů působit i na odolné skvrny a zaručí vašemu prádlu dokonalou čistotu. Jedno balení s 20 pracími dávkami dokáže vyprat až 480 kusů prádla. Rex - vypere hodně, ale stojí málo! Vyzkoušejte prášek na bílé prádlo se svěží vůní Amazonského pralesa.

Složení:
5-15% aniontové povrchově aktivní látky. <5% neiontové povrchově aktivní látky, fosfonáty, mýdlo. Enzymy. Optické zjasňovače. Parfémy (butylphenyl methylpropional, hexyl cinnamal). Benzisothiazolinone. Methylisothiazolinone.

Varování:
Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou. Lidé s citlivou nebo poškozenou kůží by se měli vyvarovat delšího kontaktu s vy´robkem

Bezpečnostní upozornění


GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
.64571