Persil Levander prací prášek na bílé a barevné prádlo, 20 dávek, 1,4kg

Objednací číslo: 757205

Cena s DPH 129,00 Kč Cena bez DPH 106,61 Kč

+ -

Skladem: Centrální sklad: dostatečné množství

Výprodej
  • Persil Levander prací prášek na bílé a barevné prádlo, 20 dávek, 1,4kg

Persil Levander prací prostředek na bílé a barevné prádlo vhodný pro všechny druhy praček a na ruční praní. Neobsahuje fosfáty. Nepoužívejte na vlněné a hedvábné tkaniny. Unikátní nová receptura pracího prostředku Persil Expert obsahuje vysoce účinný tekutý odstraňovač skvrn. Ten se díky nové technologii podařilo uzamknout do malých mikro-kapslí pro dosažení ještě větší výkonnosti při odstraňování skvrn. Mikro-kapsle ulpí přímo na skvrnách, kde začínají působit od prvních okamžiků pracího programu.

Inovované složení prostředku Persil Expert se vyznačuje nejen vysokou účinností, ale i koncentrací. Umožňuje to vyprat stejné množství prádla jako dříve i přesto, že obsahuje méně pracího prostředku.

Složení:
5-15 % aniontové povrchově aktivní látky, bělící činidla na bázi kyslíku, < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, zeolity, fosfonáty, polykarboxyláty, Další složky Enzymy, optické zjasňovače, Parfémy, Linalol.

Bezpečnostní upozornění


GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
.53981