Surf Color Tropical Lily & Ylang Ylang, tablety na praní na barevné prádlo, 45 dávek

Objednací číslo: 716280

249,00 Kč 149,00 Kč s DPH -40,16% 123,14 Kč bez DPH

+ -

Ihned k odběru: na 9 prodejnách

Objednání na prodejnu:169 prodejen, 2 - 10 pracovních dnů

Super cena
Výprodej
-40%
  • Surf Color Tropical Lily & Ylang Ylang, tablety na praní na barevné prádlo, 45 dávek

Varianta na barevné prádlo. Surf Tropical Lily & Ylang Ylang je bohatou kompozicí dvou exotických květů s překvapující vůní. Silná lilie má lehce medovou, květovou vůni způsobující, že je to jeden z pěti nejžádanějších řezaných květů na světě. Květ ylang ylang má sladké aroma, které je svůdné a utišující. Prý jeho smyslná vůně dokáže spojovat mysl a tělo a uvádět do stavu euforie. Exotická kompozice Surf Tropical Lily & Ylang Ylang je dostupná v podobě tekutého pracího prostředku, pracího prášku i gelových kapslí.

Složení gelových kapslí Surf:
5 % nebo více, avšak méně než 15 % aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % enzymy, parfum, polykarboxyláty, mýdlo, Alpha-Isomethyl Ionone, Butylphenyl Methylpropional, Citronellol, Hexyl Cinnamal, Linalool, Benzisothiazolinone.

Bezpečnostní upozornění

Signální slovo: Varování

H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H315 - Dráždí kůži.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P302 - PŘI STYKU S KŮŽÍ:
P305 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
P332+P313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P338 - Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P351 - Několik minut opatrně oplachujte vodou.
P352 - Omyjte velkým množstvím vody/...
.52745