Ariel Color Gel, prací gel na barevné prádlo, 60 dávek praní, 3,9 l

Objednací číslo: 765033

299,00 Kč s DPH 247,11 Kč bez DPH

+ -

Ihned k odběru: na 16 prodejnách

Objednání na prodejnu:169 prodejen, 2 - 10 pracovních dnů

Výprodej
  • Ariel Color Gel, prací gel na barevné prádlo, 60 dávek praní, 3,9 l

Tekutý prací gel Ariel Color se aktivuje již při teplotě 20 stupňů a skvěle se postará o Vaše barevné prádlo. Zajišťuje perfektní ochranu proti skvrnám, která vyhlazuje vlákna tkaniny a díky tomu na nich nemohou ulpět nečistoty. Univerzální prací prostředek se změkčujícími přísadami. Určen pro barevné prádlo (udrží původní barvy i po 50 vypráních). Kombinuje nejlepší účinky Arielu při odstraňování skvrn a péči tekutého Arielu, nezanechává zbytky, uchovává zářivé barvy a bělost prádla, má praktický aplikační uzávěr, který Vám pomůže odstranit ty nejodolnější skvrny. Aplikační uzávěr na skvrny pomáhá ošetřit prádlo před praním, odstraňovat skvrny a správně dávkovat tekutý prací prostředek.

Složení pracího gelu Ariel Color:
5 - 15 % aniontové povrchově aktivní látky, <5 % neiontové povrchově aktivní látky, fosfonáty, mýdlo, enzymy, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, parfémy.

Bezpečnostní upozornění


GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
.60867