Denas Radiator barva na radiátory rychleschnoucí, 0603 slonová kost, 700 g

Objednací číslo: 353955

219,00 Kč s DPH 180,99 Kč bez DPH

+ -

Dostupnost: ihned na 51 prodejnách

Objednání na prodejnu:2 - 10 dnů

Doprava domů:2 - 10 dní

Speciální vodou ředitelný rychleschnoucí barva na radiátory. Vrchní krycí nátěr kovových radiátorů, případně jiných kovových předmětů. Jednosložkový vodou ředitelný rychleschnoucí email formulovaný na bázi samosíťující akrylátové disperze nové generace. Obsahuje barevné pigmenty, jemná plniva, biocidní prostředky, koalescenty, modifikátory reologie a další přísady upravující jeho vlastnosti. Při schnutí a vytvrzování nátěru dochází oxidativně k chemickému zesíťování pojiva. Takto vzniká vysoce kvalitní a tepelně a mechanicky odolný nátěrový film.

Nátěr má velmi rychlé schnutí, vysokou kryvost odolnost vůči žloutnutí, teplotní odolnost do 100 °C, možnost nanášení na podklad do 40 °C, výbornou zpracovatelnost. Při aplikaci v interiérech je možno použít DENAS RADIÁTOR jako jakostní univerzální email na různé podklady.

Teplota vzduchu a podkladu při nanášení a schnutí nátěru nesmí poklesnout pod + 10 °C. Vydatnost  7 - 10 m2/kg na jeden nátěr. Způsob nanášení štětcem.

Pracovní postup:  
Kovové podklady je nutné opatřit základním nátěrem.Teplota vzduchu a podkladu při nanášení a schnutí nátěru nesmí poklesnout pod +10 °C.

Podklad:
Podklady musí být suché, zbavené mechanických i mastných nečistot a zbytků nátěrů nesoudržných s podkladem. DENAS RADIÁTOR se nanáší na podklad ošetřený základním nátěrem. (doporučujeme použít DENAS ANTIKOR).

Skladování:  
Barva se skladuje v původních obalech při teplotách + 5 až + 25 °C, skladovatelnost min. 36 měsíců od data výroby. Barva nesmí zmrznout!!!

Bezpečnost a hygiena:  
DENAS RADIÁTOR není škodlivý ve smyslu platných předpisů. Při práci používejte ochranné pomůcky a dodržujte zásady osobní hygieny. Při aplikaci stříkáním chraňte dýchací orgány, v uzavřených prostorách zajistěte větrání pracoviště. Při zasažení očí vypláchněte důkladně velkým množstvím čisté vody a vyhledejte lékařské ošetření. Zbytky barev a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s platnými legislativními předpisy.

Může se Vám hodit zakrývací materiál, jako papírová lepicí páska či zakrývací fólie, případně brusné papíry. Nezapomeňte na štětce a válečky.


Další varianty produktu

0100 bílá

0100 bílá
0,7 kg3 kg