Kupte FEST-B a vyhrajte vakuovací přístroj Laica!

Nakupte jakékoliv balení výrobku FEST-B 2v1 na střechy S2141 a vyhrajte automatický vakuovací přístroj pro domácí použití LAICA VT3217.

Kupte FEST-B a vyhrajte vakuovací přístroj Laica!

Zašlete účtenku
na soutez@bal.cz

Zařaďte se do slosování
o vakuovací přístroj

 

1. Nakupte jakýkoliv výrobek FEST-B 2v1 barva na střechy S2141 a to v našich prodejnách BARVY A LAKY DROGERIE, RÁJ DROGERIE, BAREVNÝ RÁJ nebo na BALSHOP.cz v termínu konání soutěže od 14. 6. do 10. 7. 2022.

V případě nákupu na prodejně si uschovejte účtenku a zašlete nám její fotografii. V případě objednání se závozem PPL nebo Uloženka (WE|DO) obdržíte e-mailem fakturu. Účtenku s číslem dokladu či fakturu budete potřebovat pro případné pozdější ověření výhry.


2. Zašlete účtenku a přihlaste se do soutěže

Zašlete nám fotografii Vaší faktury nebo pokladního dokladu do 10. 7. 2021 e-mailem na adresu soutez@bal.cz. Do předmětu uveďte heslo ‚‚SOUTĚŽ FEST-B‘‘.

Zaslat účtenku e-mailem


3. Vaše přihláška bude zařazena do slosování o
automatický vakuovací přístroj pro domácí použití LAICA VT3217 v hodnotě 2 999 Kč. Slosování proběhne od 10. 7. 2021.

Soutěž probíhá v termínu od 14. 6. 2022 do 10. 7. 2022. O případné výhře Vás budeme informovat do 22.07.2022. Výhru si budete moci převzít v našich prodejnách BARVY A LAKY DROGERIE, RÁJ DROGERIE, BAREVNÝ RÁJ nebo ji přiložíme k Vaší další objednávce z internetového obchodu BALSHOP.cz.

FEST-B 2v1 barva na střechy a kov S2141
− 21 %
Novinka

FEST-B 2v1 barva na střechy a kov S2141

K jednovrstvým venkovním ochranným nátěrům plechových střešních krytin, okapů, ocelových konstrukcí a dalších kovových předmětů vystavených trvalému působení povětrnostních vlivů a slunečního záření.

27 variant skladem pro přeposlání 29 variant na podnikových prodejnách
Sleva až -21% od 199,00 Kč
Obj. číslo: MA1803

FEST-B 2v1 na střechy –⁠ jediná barva svého druhu na trhu

Barva na střechy a kov FEST-B 2v1 je určena k jednovrstvým venkovním nátěrům plechových střech, okapů, ocelových konstrukcí a dalších kovových předmětů vystavených trvalému působení povětrnostních vlivů a slunečního záření.

FEST-B na střechu obsahuje kromě inhibitoru koroze i absorbér UV záření příměs grafitu - český patent. Díky grafitu se barva vyznačuje dlouhodobou odolností proti působení povětrnostních vlivů, vodoodpudivostí a účinnou antikorozní ochranou.

  • 2v1 – BEZ ZÁKLADU k okamžitému použití na zoxidovaný pozink a ocelové prvky s antikorozním účinkem
  • OBSAHUJE GRAFIT – zvýšená ochrana pojiva barvy proti degradaci - český patent
  • DLOUHÁ ŽIVOTNOST
  • PERFEKTNÍ PŘILNAVOST
  • MECHANICKÁ ODOLNOST
  • NEPRASKÁ – trvale pružná barva
  • zaschlý proti prachu za 2 hodiny
  • 7 BAREVNÝCH ODSTÍNŮ
  • VYDATNÝ až 8 m2/kg

Barva není určena k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou a k nátěrům dětského nábytku a hraček. Barva smí být používána na plochy přicházející do nepřímého styku s poživatinami, krmivy a pitnou vodou. Nátěr na pozinkovaný plech je možný nejdříve po jednom roce působení povětrnostních vlivů.

 A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vyhlašovatelem soutěží je společnosti BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s., Průmyslová 1472/11, Praha 10, 10 200, IČ: 26765306, DIČ: CZ26765306 (dále jako „vyhlašovatel“).

Předmětem těchto pravidel soutěže je úprava právního vztahu mezi soutěžícím a vyhlašovatelem soutěže. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.

B. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY

Soutěže jsou pořádány na území České republiky. Výherci, kteří splní podmínky účasti v soutěži, jsou vybíráni porotou. Každý soutěžící, který splní podmínky účasti a po vybrání poskytne své kontaktní údaje prostřednictvím e-mailové zprávy nebo soukromé zprávy na facebook.com, bude mít možnost získat jednu výhru.

Na všechny výherce bude čekat výhra na prodejně BALD nebo RD do 30 dnů po skončení dané soutěže nebo jim bude zaslána na adresu s další objednávkou z BALSHOP.cz. Za správnost kontaktních údajů vyhlašovatel neodpovídá. Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat výměnu za jiné zboží.

C. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby s adresou pro doručování na území České republiky, které dosáhly 18 let (osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce) s výjimkou zaměstnanců vyhlašovatele, zaměstnanců prodejní sítě RD a jakýchkoli rodinných příslušníků takových zaměstnanců. Soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou. Možnost vyhrát jednu z výher mají pouze ti soutěžící, kteří splní podmínky účasti v soutěži. V případě, že se z důvodu uvedení chybného kontaktu nebude možno s výhercem spojit, zaniká jeho nárok na výhru.

D. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účastí v soutěžích bere soutěžící na vědomí, že v souvislosti s účastí v soutěži budou zpracovávány jeho osobní údaje. Bližší informace o zpracování těchto osobních údajů, včetně rozsahu, účelu a době takovéhoto zpracování a veškerých práv, které lze v této souvislosti uplatnit, jsou umístěny zde.

E. OSTATNÍ PODMÍNKY

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo soutěž a výhry kdykoliv v průběhu soutěže změnit, zrušit či jinak upravit. Pravidla soutěže mohou být v průběhu soutěže měněna nebo doplňována.

Vyhlašovatel soutěže neodpovídá za žádné škody ani za žádné majetkové či nemajetkové újmy způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Vyhlašovatel soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v případě přepravy přepravní společností.

Případný technický výpadek či technická závada nezakládá nárok na jakoukoliv kompenzaci pro soutěžícího, pokud vyhlašovatel v konkrétním případě nerozhodne jinak.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci vyloučit soutěžícího a smazat jeho příspěvky, a to, pokud soutěžící poruší podmínky uvedené v těchto pravidlech, poruší podmínky provozovatele sociálních sítí Facebook a Instagram nebo pokud jeho jednání v rámci soutěže bude v rozporu s oprávněnými zájmy vyhlašovatele, nebo jiných soutěžících, nebo bude v rozporu s právním řádem České republiky či dobrými mravy.

Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou, přičemž zároveň tato soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

Veškeré dotazy, podněty, stížnosti nebo připomínky k soutěži mohou být adresovány pouze na adresu vyhlašovatele balshop@bal.cz.