🚧 Upozornění: Chystáme pro vás novinky! To však bude znamenat v následujících dnech ojedinělé výpadky služeb na našem e-shopu. Pokud byste na nějaké technické nedokonalosti narazili, neváhejte se na nás obrátit, rádi vám s objednávkou pomůžeme.

O firmě BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.

O firmě BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.

Po první světové válce firma prodělala intenzivní rozvoj, v rámci něhož se rozšířila výroba a byly postaveny nové budovy. Do tohoto období se také váže výroba práškových krášlených barev, ultramarinů a fasádních barev značky Fix Fasadin. Od počátku společnost čile obchodovala se zeměmi téměř celého světa, odkud také směřovala do Telurie řada surovin. Z Německa se například dovážely oxidy železa či slída, z Ruska černé a hnědé rudy, Francie nabízela přírodní okry a ze Švýcarska pocházely anilínová barviva a oxid chromitý.

Po druhé světové válce firmu potkal osud řady jiných - změna názvu, zestátnění a posílení vývozu do určitých zemí. Světlým okamžikem byl proto rok 1993, kdy po privatizaci společnost obnovila původní název Teluria a začala rozvíjet výrobní program. Ten zahrnoval širokou škálu barev, laků a lepidel, které nacházely a nacházejí uplatnění v sektoru stavebnictví, průmyslu či kutilství. Značné investice byly vynaloženy na vybudování nových výrobních a vývojových prostor a automatických zařízení na produkci barev a lepidel.

V roce 2003 došlo k propojení firmy Teluria s dalším významným výrobcem nátěrových hmot, společností Barvy a Laky Hostivař, které přineslo rozmach nabízeného sortimentu výrobků a podstatně posílilo pozici firmy na trhu.

V současnosti sortiment vyráběný v Telurii zahrnuje malířské a fasádní barvy, omítky, stěrky, laky, lazury a emaily pro nátěry dřeva, základní barvy a vrchní emaily pro nátěry kovů, napouštědla a ochranné přípravky na dřevo, lepidla na pokládání podlahových krytin, lepení korku, polystyrenu, tapet a mnohé další materiály. Při vývoji výrobků spolupracují technici firmy s řadou celosvětově známých společností. Výrobky podléhají certifikaci ve státem akreditovaných zkušebnách a mnoho z nich nese osvědčení o šetrnosti k životnímu prostředí.

Poslední roky charakterizuje vývoj nových produktů. Nejmarkantněji se to děje v nabídce malířských barev, které jejich uživatelé znají pod označením Remal, ale také pod mnoha privátními značkami renomovaných obchodních řetězců a dodavatelských společností. Firemní laboratoře také vyvinuly vysoce kvalitní nátěrové systémy na dřevo pro průmyslové zpracování. Na trhu se rovněž plně etabloval originální tónovací systém pro fasádní a malířské barvy Teluria Color a nátěrový systém silnovrstvých lazur na dřevo Purlet EQ.

Výhody systému Teluria Color využívají zákazníci u více než 70 specializovaných dodavatelských firem v České republice a 50 společností na Slovensku. Zavedení tónování vlastních odstínů v regionech zjednodušilo a podstatně zrychlilo vykrytí objednávek zákazníků.