Bakrylex V1302 univerzál mat disperzní lak na dřevo bezbarvý, 5 kg

Objednací číslo: 388168

1 269,00 Kč s DPH 1 048,76 Kč bez DPH

+ -

Dostupnost: ihned na 10 prodejnách

Objednání na prodejnu:2 - 10 dnů

Jiná balení0,6 kg

Bezbarvý lak, vyrábí se ve variantách lesk, mat. Směs vodních disperzí makromolekulárních látek, speciálních aditiv a konzervačních látek. BAKRYLEX lak se používá k provádění nátěrů tvrdého i měkkého dřeva, nábytkových dílů, dřevěných obkladů, překližky apod. v interiéru. Je možno jej použít i jako vrchní lesklý nebo matný nátěr na disperzní barvy.

Lak se používá k provádění nátěrů tvrdého i měkkého dřeva, nábytkových dílů, dřevěných obkladů, překližky apod. v interiéru. Je možno jej použít i jako vrchní lesklý nebo matný nátěr na disperzní barvy. Splňuje podmínky ČSN EN 71-3, část 3 : Bezpečnost hraček. Migrace určitých prvků.

Příprava podkladu:
Suchý dřevěný povrch dobře vybroušený a zbavený prachu se napustí lakem zředěným vodou v poměru 1 : 1 nebo BARLET PENETRAČNÍM NÁTĚREM UNIVERZÁLNÍM V 1307. Po zaschnutí (cca 4 hod.) se přebrousí brusným papírem č. 150.

Doporučený nátěrový postup:
Na takto upravený povrch se nanesou dvě až tři vrstvy již neředěného laku. Pokud dřevo má na svém povrchu vystupující pryskyřičná místa, vymyjí se tato důkladně ředidlem ještě před vybrušováním dřeva. Při lakování povrchu opatřeném disperzní barvou, se tento lehce přebrousí, zbaví prachu a nanese se jedna až dvě vrstvy laku (penetraci zředěným lakem nebo Penetračním nátěrem vypustit). Lak je možno nanášet štětcem nebo stříkáním. Při stříkání je nutné po 4 hod. schnutí první vrstvy laku povrch přebrousit brusným papírem a nanést další vrstvu. Zasychání proti prachu do 4 hod. Lak dosáhne požadovaných vlastností do 48 hod. Teplota materiálů a okolí nesmí klesnout pod 10 °C.

Doporučené způsoby aplikace:
Štětec, váleček, stříkání

Zasychání:
Zasychání proti prachu do 4 hod. Lak dosáhne požadovaných vlastností do 48 hod.

Může se Vám hodit zakrývací materiál, jako papírová lepicí páska či zakrývací fólie, případně brusné papíry. Nezapomeňte na štětce a válečky.


Další varianty produktu

Bezbarvý Lesk

Bezbarvý Lesk
0,6 kg5 kg

Bezpečnostní upozornění

H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.