Lazurol Aqua v1303 silnovrstvý polomatný lak na dřevo, 600 g

Objednací číslo: 388194

242,00 Kč s DPH 200,00 Kč bez DPH

+ -

Dostupnost: ihned na 51 prodejnách

Objednání na prodejnu:2 - 10 dnů

Doprava domů:2 - 10 dní

Novinka
  • Lazurol Aqua v1303 silnovrstvý polomatný lak na dřevo, 600 g

Lazurol Aqua v1303 silnovrstvý polomatný lak na dřevo je vodouředitelný polomatný bezbarvý lak určený pro nové i renovační nátěry dřevěných výrobků zejména ve venkovním prostředí. Je vhodný pro všechny druhy dřeva, povrch filmu je dokonale pružný. Lak je odolný vůči vodě, povrch je nelepivý (antiblocking). Není vhodný pro nátěry dřevěných podlah a schodů. Obsahuje účinný UV filtr. Splňuje podmínky ČSN EN 71 – 3 , část 3: Bezpečnost hraček. Migrace určitých prvků.

Ředidlo:
Voda.

Vydatnost:
6 - 8 m²/1 kg pro jeden nátěr

Doporučené způsoby aplikace:
Štětec, stříkání.

Příprava podkladu:
Suché surové dřevo (vlhkost max. 12 %) přebruste brusným papírem č. 120 - 150, pryskyřičná místa vymyjte ředidlem. Pro aplikaci na výrobky do exteriéru doporučujeme provést penetrační nátěr s obsahem fungicidních látek přípravkem LAZUROL AQUA NAPOUŠTĚDLO V1314 nebo LAZUROL IMPREGNAČNÍ ZÁKLAD S1033. Po zaschnutí penetrace povrch lehce přebruste brusným papírem č. 220 - 240 a zbavte prachu.

Příklad nátěrového postupu:
Před použitím obsah důkladně rozmíchejte. Nanášejte 2 - 3 krát štětcem nebo stříkáním s časovým intervalem 4 - 24 hodin mezi jednotlivými nátěry v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu. Po zaschnutí prvního nátěru je vhodné provést přebroušení brusným papírem č. 400. Doporučená teplota pro aplikaci 15 až 25 °C. Upozornění: Tento výrobek není vhodný pro nátěry podlah a dřeva v trvale vlhkém prostředí (např. sauny), dřeva ošetřeného oleji nebo vosky, popř. produkty obsahující vosky. Stohovatelnost a dolep natřených ploch je nutné odzkoušet na konkrétní podmínky.

Upozornění:
Tento výrobek není vhodný pro nátěry podlah a dřeva v trvale vlhkém prostředí ( např. sauny ), dřeva ošetřeného oleji nebo vosky, popř. produkty obsahující vosky. Stohovatelnost a dolep natřených ploch je nutné odzkoušet na konkrétní podmínky.

Bezpečnostní upozornění


GHS07 - dráždivé látky

Obsah nebezpečných látek: Obsahuje deriváty benzotriazolu

Signální slovo: Varování

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.