Lazurol Topdecor S1035, lazura na dřevo, tenkovrstvá, interiér a exteriér, UV filtr, s voskem, T064 buk, 2,5 l

Objednací číslo: 246352

Běžná cena s DPH 549,00 Kč Cena s DPH 429,00 Kč Cena bez DPH 354,55 Kč

+ -

Skladem: Centrální sklad: dostatečné množství

Jiná balení0,75 l

-22%
  • Lazurol Topdecor S1035, lazura na dřevo, tenkovrstvá, interiér a exteriér, UV filtr, s voskem, T064 buk, 2,5 l

Lazura je určena k ochranným lazurovacím nátěrům měkkého i tvrdého dřeva, vystaveného povětrnostním vlivům, i k nátěrům v interiérech (zahradní nábytek, dřevěné štíty, podhledy, obložení stěn a stropů, ploty, chaty a dřevěné domky, okna, dveře, korek, penetrace dřevěných podlah ). Lazura obsahuje vosk, přírodní olej a transparentní oxidy železa. Hluboce proniká do struktury dřeva a zdůrazňuje jeho strukturu. Poskytuje dlouhodobou ochranu dřeva proti vodě a UV záření. Nátěry jsou stálobarevné, snadno obnovitelné a nepraskají.

Vydatnost 8 - 10 m2/l.

Použití:
Podklad: dřevo, dřevotříska, korek.
Prostředí: interiér, exteriér (s výjimkou přírodního bezbarvého odstínu).
Příklady: zahradní nábytek, dřevěné štíty, podhledy, obložení stěn a stropů, ploty, chaty a dřevěné domky, okna, dveře, korek, penetrace dřevěných podlah.

Příprava podkladu:
Dřevo musí být před aplikací čisté, suché, dobře obroušené, o vlhkosti max. 12%, zbavené zbytků pryskyřic. Dřevo se zvýšeným obsahem pryskyřic (modřín, borovice) musí být předem zbaveno všech výronů pryskyřic, např. vymytím nitroředidlem C 6000. Na kvalitě předúpravy dřeva závisí celkový vzhled konečné povrchové úpravy dřeva a také celková životnost nátěrového systému.

Povrch dřeva určený do exteriéru je nutné nejprve napustit vhodným fungicidním napouštědlem, které zajišťuje ochranu dřeva proti napadení plísněmi, houbami a hmyzem, např. přípravkem LAZUROL IMPREGNAČNÍ ZÁKLAD S 1033. Povrch dřeva určený do interiéru je vhodné nejprve napustit bezbarvou lazurou LAZUROL CLASSIC S 1023 nebo přírodním odstínem LAZUROL TOPDECOR S 1035. Penetrace dřeva bezbarvým napouštědlem zajistí stejnoměrnou savost podkladu před nanášením dalších nátěrových hmot. Následně je nutné povrch dřeva přebrousit jemným brusným papírem a pak teprve aplikovat tenkovrstvou lazuru. Při renovačních nátěrech je nutné dřevo zbavit staré nesoudržné vrstvy např. přebroušením.

Příklad nátěrového postupu:
Nanáší se po důkladném rozmíchání na předem připravený podklad, min. teplota při aplikaci +7 °C. Pro vnitřní použití se nanáší v 1 až 2 vrstvách, pro venkovní prostředí je vhodné použít 3 vrstvy. Pro stejnoměrné zvýraznění kresby dřeva je vhodné nevsáklý lak po 10 až 15 minutách od nanesení setřít pomocí suchého štětce. Pro vysoký lesk je možné zaschlý nátěr provedený lakem LAZUROL® Topdecor S 1035 přetřít Univerzálním lakem LAZUROL® S 1002 nebo přírodním odstínem laku LAZUROL® GOLD S 1037. Podlahy lze přetírat Venkovním pochozím lakem LAZUROL® S 1020.

Ředidlo:
S 6006 pro mytí pomůcek. Lak se neředí, je již připraven k použití.

Tónování:
Další barevné odstíny se připravují tónováním v systému Rainbow ve specializovaných tónovacích centrech.


Další varianty produktu

T000 přírodní

T000 přírodní
0,75 l2,5 l

T020 kaštan

T020 kaštan
0,75 l2,5 l

T021 ořech

T021 ořech
0,75 l2,5 l

T022 palisandr

T022 palisandr
0,75 l2,5 l

T024 cedr

T024 cedr
0,75 l2,5 l

T025 třešeň

T025 třešeň
0,75 l2,5 l

T026 wenge

T026 wenge
2,5 l

T027 meranti

T027 meranti
2,5 l

T060 pinie

T060 pinie
0,75 l2,5 l

T080 mahagon

T080 mahagon
0,75 l2,5 l

T083 višeň

T083 višeň
2,5 l

Bezpečnostní upozornění

Obsah nebezpečných látek: Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromátu.

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P403 - Skladujte na dobře větraném místě.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.