Jar Sensitive Aloe Vera & Pink Jasmin, na mytí nádobí, 450 ml

Objednací číslo: 735076

Běžná cena s DPH 33,00 Kč Cena s DPH 26,90 Kč Cena bez DPH 22,23 Kč

+ -

Skladem: Centrální sklad: dostatečné množství

Novinka
-18%
  • Jar Sensitive Aloe Vera & Pink Jasmin, na mytí nádobí, 450 ml

Jar Sensitive Aloe Vera & Pink Jasmin, generacemi prověřený prostředek na mytí nádobí, vás nadchne svou vůní aloe vera a jasmínu, ale hlavně silou, kterou bojuje za čistotu nádobí. Směle se postaví i zapečeným zbytkům jídla a velké mastnotě. Zároveň je však šetrný k pokožce rukou.

Složení:
5-15% aniontové povrchové aktivní látky, <5% neiontové povrchové aktivní látky, Methylisothiazolinone, Phenoxyethanol, Parfémy, Hexyl Cinnamal, Linalool.

Bezpečnostní pokyny:
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Bezpečnostní upozornění


GHS07 - dráždivé látky

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
.299977