Persil Color prací prášek, 63 praní

Objednací číslo: 759130

499,00 Kč Původní cena při zařazení
do prodeje, doporučená
prodejní cena.
289,90 Kč s DPH -41,90% 239,59 Kč bez DPH

+ -

Dostupnost: ihned na 47 prodejnách

Objednání na prodejnu:2 - 10 dnů

Doprava domů:2 - 10 dní

Super cena
Novinka
-42%
  • Persil Color prací prášek, 63 praní

Persil Color prací prášek pro barevné prádlo s inovativní technologií Deep Clean, která obsahuje kombinaci aktivních látek. Tyto látky jsou účinné proti těm nejhorším skvrnám. Aktivní látky pronikají hluboko do vláken a odstraňují ty nejmenší molekuly nečistot pro ideální výsledek - krásné čisté a svěží prádlo.

Vlastnosti Persil Color prášek na praní:

  • dlouhotrvající svěží a voňavé prádlo
  • na barevné prádlo
  • účinné odstraňování skvrn
  • aktivní látky které pronikají hluboku do vláken
  • Deep Clean technologie - kombinace aktivních látek proti těm nejodolnějším skvrnám
  • 63 praní

Bezpečnostní upozornění


GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.