Ariel Levandule prací gel, 40 praní, 2,2 l

Objednací číslo: 765040

319,00 Kč Původní cena při zařazení
do prodeje, doporučená
prodejní cena.
189,90 Kč s DPH -40,47% 156,94 Kč bez DPH

+ -

Dostupnost: ihned na 4 prodejnách

Objednání na prodejnu:2 - 10 dnů

Doprava domů:2 - 10 dní

Super cena
-40%
  • Ariel Levandule prací gel, 40 praní, 2,2 l

Prací gel Ariel skvěle odstraňuje skvrny už při prvním praní. I přes to, že je Ariel Levandule účinný na skvrny, k prádlu je velmi šetrný a dává mu svěží levandulovou vůni po celý den. Na rozdíl od pracích prášků začíná tekutý prací prostředek Ariel působit přímo uvnitř praní. Pro dosažení dokonale čistého prádla, na skvrny nejdříve naneste trochu prostředku, rozetřete a zapracujte do tkaniny. Poté vložte prádlo do pračky. Pro dosažení plného potenciálu vložte uzávěr naplněný pracím prostředkem přímo do bubnu pračky. Pokud si přejete větší dávku svěží vůně a hebkosti, používejte společně s aviváží Lenor a vonnými perličkami Unstoppables. Ariel Lavender je k dostání také jako prací prášek a kapsle na praní.

Charakteristika Ariel prací gel:

  • Nekompromisní ke skvrnám se snadným použitím
  • K dostání jako kapsle na praní a prací prášek
  • Levandulová svěží vůně čistoty po celý den
  • Odstraňuje skvrny již při prvním praní
  • Objem 2,2 l
  • 40 praní

Složení Ariel prací gel:

5–15% Aniontové Povrchově Aktivní Látky, <5% Neiontové Povrchově Aktivní Látky, Fosfonáty, Mýdlo, Enzymy, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Parfémy, Benzyl Salicylate, Coumarin, Limonene, Linalool

Bezpečnostní upozornění


GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.