Ariel Color prací prášek, 40 praní, 3 kg

Objednací číslo: 759003

319,00 Kč Původní cena při zařazení
do prodeje, doporučená
prodejní cena.
189,90 Kč s DPH -40,47% 156,94 Kč bez DPH

+ -

Dostupnost: ihned na 14 prodejnách

Objednání na prodejnu:2 - 10 dnů

Doprava domů:2 - 10 dní

Super cena
-40%
  • Ariel Color prací prášek, 40 praní, 3 kg

Ariel prací prášek Color je vhodný na barevné prádlo, skvěle zachová barvu i tvar praného prádla. Proniká do hloubky vláken a perfektně odstraňuje odolné nečistoty. Ariel prací prášek Color s nízkou pěnivostí je určen pro barevné prádlo. Díky speciální ochraně udrží zářivé barvy vašeho oblečení na dlouhou dobu. Vše zvládne vyčistit a zároveň rozzářit. Prášek se rychle rozpouští a nezanechává stopy na oblečení. Přípravek je účinný již od 30 °C.

Ariel prací prášek nejen odstraňuje odolné skvrny tím, že proniká hluboko do vláken, ale také zabraňuje tomu, aby se skvrny v tkanině usazovaly. Ariel účinně odstraňuje skvrny již při prvním praní, ale přitom je šetrný ke tkanině.

Charakteristika Ariel pracího prášku:

  • prací prášek vhodný na barevné prádlo
  • cca 40 dávek praní, balení 3 kg 
  • prášek Ariel dodá prádlu svěží vůni
  • rychle se rozpouští a nezanechává zbytky na prádle
  • ochrání krásu tkanin
  • prací prášek Ariel uchovává zářivé barvy prádla
  • účinný již od teploty 30 °C
  • chrání proti vodnímu kameni
  • zabraňuje usazování špíny a skvrn v tkanině.

Složení pracího prášku Ariel:

15-30% aniontové povrchově aktivní látky, <5% neiontové povrchově aktivní látky, fosfonáty, polykarboxyláty, zeolity, enzymy, parfémy.

Bezpečností opatření Ariel pracího prášku:

Výrobek skladujte tak, aby nedošlo k zasažení očí či dokonce požití. Oči může vážně poškodit. Při jejich zasažení je co nejrychleji opakovaně vyplachujte vodou. Zda-li podráždění bude nadále přetrvávat, vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití a nevolnostech okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Obal či štítek výrobku mějte v těchto situacích vždy u sebe!

Bezpečnostní upozornění


GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.